18 julio 2013

Trabaja con nosotros

A l’Academia Centre d’Estudis estem esperant que treballes amb nosaltres.

Requisits:

  • Nota mitjana de Batxillerat excel·lent o matrícula d’honor.
  • Qualsevol especialitat, però preferiblement ciències.
  • Màxima disponibilitat. Horaris de 16.00 a 20.00

Enviar el currículum amb la fotocòpia de l’acreditació de batxillerat. També haureu portar quan realitzem les entrevistes.

lacademia@lacademia.es

ES
CA_VA ES